wat zien en beleven ?

1. landschappen en natuur:    heuvels, bossen, hellingen, glooiingen, brongebieden, landelijke wegen, beekdalen, moerassen ...


2. geografische ontwikkeling  van de verschillende landschappen met klemtoon op het direct waarneembare ...


3. landelijke woningen en hoeven in al hun eenvoud, bouwstijlen en bouwmaterialen, kleuren en vormen, inplanting ...

4. (feodale) dorpskernen met de oude kerk nog in het midden, soms heel mooi, historisch verrassend en boeiend alledaags in al hun landelijke eenvoud


5. geschiedenis, vooral bij grens- en stadsbezoeken - Romeinse tijd, graafschap Vlaanderen, de Bourgondiërs, de Spaanse Nederlanden en de geuzentijd, de Oostenrijkse Nederlanden, Franse revolutie, 1° en 2° Wereldoorlog, de actuele moderne tijden


6. stedelijke ontwikkelingen en hun rijkdom met hun versterkingen en uitnodigende bouwkunst, hun hedendaagse dynamiek ...

7. allerlei zoals metseltekens, molens, grenspalen, abdijen en ruïnes, industriële archeologie, streekeigen economie ...

dit alles gebaseerd op (vooral visuele) waarnemingen en soms doorspekt met een vleugje passende poëzie

wat uitleg bij de typische vroegere woningbouw in Frans-Vlaanderen
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE